Đang thực hiện
Thiết kế website chuyên nghiệp Web123

Hà Nội:Tạm dừng kinh doanh-

HCM:Tạm dừng kinh doanh-

Hỗ trợ trên Yahoo

Hỗ trợ trên Yahoo

Văn phòng độc đáo của Google ở Amsterdam

Đăng ngày 26/04/2014

Thiết kế của Google ở Amsterdam vừa mang nét đặc trưng của “gã khổng lồ” tìm kiếm, vừa mang những chi tiết địa phương.

Văn phòng độc đáo của Google ở Amsterdam

Văn phòng độc đáo của Google ở Amsterdam

Văn phòng độc đáo của Google ở Amsterdam

Văn phòng độc đáo của Google ở Amsterdam

Văn phòng độc đáo của Google ở Amsterdam

Văn phòng độc đáo của Google ở Amsterdam

Văn phòng độc đáo của Google ở Amsterdam

Văn phòng độc đáo của Google ở Amsterdam

Về đầu trang