Đang thực hiện
Thiết kế website chuyên nghiệp Web123

Hà Nội:Tạm dừng kinh doanh-

HCM:Tạm dừng kinh doanh-

Hỗ trợ trên Yahoo

Hỗ trợ trên Yahoo

Hướng dẫn quản trị danh mục hổ trợ và cấu hình chung cho một trang web

Đăng ngày 25/08/2014

+Quản trị danh mục hỗ trợ 
Để thêm thông tin hỗ trợ trực tuyến người quản trị vào mục này để có thể: thêm mới, sửa xoá thông tin liên hệ Yahoo.
Vào Tab Yahoo
Điền nick yahoo hỗ trợ trực tuyến và tên để xuất hiện trong Box Hỗ trợ trực tuyến ngoài trang chủ (nếu có), nhấn ON để kích hoạt nick, sau đó nhấn Cập nhật.
Click vào icon : (+)  để thêm các nick hỗ trợ.
Vào Tab Skype
Điền nick Skype hỗ trợ trực tuyến và tên để xuất hiện trong Box Hỗ trợ trực tuyến ngoài trang chủ (nếu có), nhấn ON để kích hoạt nick, sau đó nhấn Cập nhật.
Click vào icon :  (+) để thêm các nick hỗ trợ.
Vào Tab Email
Điền nick Email hỗ trợ trực tuyến và tên để xuất hiện trong Box Hỗ trợ trực tuyến ngoài trang chủ (nếu có), nhấn ON để kích hoạt nick, sau đó nhấn Cập nhật.
Click vào icon :  (+) để thêm các nick hỗ trợ.
Vào Tab Phone
Điền nick Phone hỗ trợ trực tuyến và tên để xuất hiện trong Box Hỗ trợ trực tuyến ngoài trang chủ (nếu có), nhấn ON để kích hoạt nick, sau đó nhấn Cập nhật.
Click vào icon :  (+) để thêm các nick hỗ trợ.
+Quản trị danh mục cấu hình chung
Phần này, người quản trị có thể thay đổi như sau:
Điền thông tin vào các tab: Thông tin website, ảnh nền, logo….
Để tối ưu hóa SEO, website được cấu trúc có khả năng tùy chỉnh phần “Tiêu đề”, “Mô tả”, “Từ khóa”, người quản trị cần thay thế bằng những nội dung phù hợp khi cho website vận hành chính thức.
Người quản trị có thể tùy chỉnh các thông tin: Email nhận liên hệ (Tất cả khách hàng/ đối tác liên hệ với công ty qua form liên hệ sẽ tự động gửi vào hòm thư này), Logo ngoài trang chủ, Logo chân trang, Slogan, và Home icon (Biểu tượng trên Tittle website), Copy right.
Người quản trị hạn chế tải ảnh Backgound (Ảnh nền) vì sẽ làm chậm tốc độ truy cập website. Các phần khác điền tương tự theo các hướng dẫn ở trên.
Các tab khác làm tương tự như trên. Nhấn “Cập Nhật” để hoàn thành.
 
Về đầu trang