Đang thực hiện
Thiết kế website chuyên nghiệp Web123

Hà Nội:Tạm dừng kinh doanh-

HCM:Tạm dừng kinh doanh-

Hỗ trợ trên Yahoo

Hỗ trợ trên Yahoo

Hướng dẫn quản lý thành viên cho một trang web

Đăng ngày 25/08/2014

Admin sẽ quản lý thông tin các thành viên và cấp quyền cho thành viên đó tại trang này:
Một số chỉ dẫn bằng biểu tượng trên giao diện:
Dấu tròn màu xanh: Thành viên hoạt động
Dấu tròn màu đỏ: Thành viên khóa
Dấu X màu đỏ: Chức năng thành viên không được phép thực hiện
Dấu V màu xanh: Chức năng thành viên được phép thực hiện
Số ID thành viên sẽ được tự động cập nhật trên wesbite.
 
Người quản trị chọn các Tab: Tất cả / Đang hoạt động / Đã khóa hoăc Chọn loại “Thành viên” để tìm kiếm thành viên theo bộ lọc.
  1. Sửa thông tin thành viên
Click vào một thành viên để sửa thông tin, cửa sổ hiển thị như sau:
Người quản trị cập nhật các thông tin và chủ động phân loại: Admin / Mod / Member, sau đó vào các Tab: Phân quyền, Thông tin liên hệ, Thông tin khác để điền các thông tin. Chọn “Cập nhật” để lưu thông tin, nhấn “Hủy” để hủy bỏ thao tác này. Hoặc nhấn nút “Khóa thành viên” để tạm dừng tài khoản này.
 
3. Tạo thành viên mới
Nhấn vào Tab Tạo thành viên mới, cửa sổ hiện thị như sau:
Người quản trị cập nhật đầy đủ các thông tin và chủ động phân loại: Admin / Mod / Member, sau đó vào các Tab: Phân quyền, Thông tin liên hệ để điền các thông tin. Chọn “Tạo mới” để kích hoạt thành viên, nhấn “Hủy” để hủy bỏ thao tác này.
 
Người quản trị nhấn ON để thành viên mới được cấp quyền, nhấn OFF nếu như không muốn thành viên mới được quyền đó.
 
  1. Thay đổi trạng thái thành viên
Làm tương tự hướng dẫn chi tiết tại mục 4, Phần I.
 
Về đầu trang