Đang thực hiện
Thiết kế website chuyên nghiệp Web123

Hà Nội:Tạm dừng kinh doanh-

HCM:Tạm dừng kinh doanh-

Hỗ trợ trên Yahoo

Hỗ trợ trên Yahoo

Hướng dẫn cách quản lý sản phẩm, dịch vụ cho một trang web

Đăng ngày 21/08/2014

Muốn tạo một sản phẩm hay Dịch vụ ta click vào Tab Sản phẩm hoặc Tab dịch vụ, giao diện sẽ hiển thị như sau:
  1. Quản lý sản phẩm
Người quản trị có thể dùng chức năng Lọc chuyên mục bằng cách chọn các Tab: Tất cả/ Đã xuất bản/ Chưa xuất bản hoặc lọc sản phẩm trong Chuyên mục qua ô [Chọn danh mục].
Để  xem thông tin những sản phẩm hiện có trên website, người dùng vào Tab Sản phẩm để xem thông tin chi tiết.
Để cập nhật, chỉnh sửa thông tin hoặc tạo mới sản phẩm, người quản trị thực hiện tương tự như mục phần 1 của Cách up bài viết cho một trang web
  1.  Sửa sản phẩm
Cick vào một sản phẩm cần sửa, cửa sổ hiện ra như dưới đây:
 
Click cập nhật để sửa đổi or hủy để dừng lại
Cập nhật các thông tin của Sản phẩm như hướng dẫn phần Tạo sản phẩm dưới đây. Chọn “Cập nhật” để lưu lại các thông tin, chọn “Hủy” để không lưu thông tin.
-     Nếu muốn bài viết được xuất hiện mới nhất, nhấn vào ô “Tái Xuất Bản” để bài viết được hiện thị ở vị trí đầu tiên trong danh mục. Để gỡ bài viết nhấn “Gỡ bài”, bài viết sẽ không hiển thị trên giao diện mà chỉ xuất hiện trong admin.
 
-    Để bài viết hiển thị trên mục “Bài Hot” hoặc “Hiện ở trang chủ”, nhấn “ON/ OFF” để lựa chọn.
Đối với hình ảnh trong bài viết người quản trị thay đổi ảnh bằng cách nhấn Browse để chọn ảnh tải lên.
 
Để xem ảnh, trỏ chuột vào icon:  
Để biết kích thước chính xác của từng loại ảnh như: Ảnh đại diện, Ảnh hot, trỏ chuột vào icon:  
Kích thước ảnh đại diện: 150px x 120px
Kích thước ảnh tin tức: 300px x 210px 
Kích thước ảnh hot:  1000px x 350px File đinh kèm :  Chấp nhận file jpg , png, doc, docx, pdf, xls, xlxs, rar, zip có dung lư ợng nhỏ hơn 2MB.
      3.  Tạo mới sản phẩm
Khi đăng sản phẩm, người quản trị có thể lựa chọn vị trí hiển thị của sản phẩm đó trong mục “Sản phẩm bán chạy”…bên cạnh đó lựa chọn “Còn hàng” bằng cách bấm “ON/ OFF”.
Nhập đầy đủ Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Giới thiệu, Chi tiết sản phẩm, Thông tin giao hàng… vào các ô trống theo hình ảnh dưới đây.
Ảnh đại diện chọn ảnh bằng cái nhấn Browse
Ảnh Hot chọn ảnh bằng cách nhấn Browse và nhấn bài hot
Video url nhấn bỏ link video cần up
Hyper Link: Đường link trỏ tới khi nhấn vào
Mục Thông tin sản phẩm:
  • Mã sản phẩm: nhập mã của sản phẩm vào
  • Giá: Điền giá của sẩn phẩm
  • Chọn hang sản xuất
  • Chọn màu sắc
  • Nhập các đặc tính của sản phẩm vào
 
Về đầu trang