Đang thực hiện
Thiết kế website chuyên nghiệp Web123

Hà Nội:Tạm dừng kinh doanh-

HCM:Tạm dừng kinh doanh-

Hỗ trợ trên Yahoo

Hỗ trợ trên Yahoo

Hướng dẫn cách quản lý danh mục cho trang web

Đăng ngày 21/08/2014

Hướng dẫn cách quản lý danh mục cho trang web gồm các bước sau:
1. Danh sách danh mục
Quản lý danh mục, người quản trị có quyền theo dõi tình trạng, số lượng các danh mục. Danh sách danh mục hiển thị như dưới đây.
Một số chỉ dẫn bằng biểu tượng trên giao diện:
Dấu tròn màu xanh: Chuyên mục hoạt động
Dấu tròn màu đỏ: Chuyên mục khóa
Số ID chuyên mục sẽ được tự động cập nhật trên wesbite.
2. Sửa danh mục
Cick vào một danh mục cần sửa, cửa sổ hiện ra như dưới đây:
Cập nhật các thông tin của Danh mục như hướng dẫn phần Thêm danh mục dưới đây. Chọn “Cập nhật” để lưu lại các thông tin, chọn “Hủy” để không lưu thông tin.
 
3. Thêm danh mục
Nếu muốn tạo thêm danh mục, người quản trị có thể dùng chức năng này, cửa sổ Thêm danh mục hiện thị như hình dưới đây:
Điền các thông tin chuyên mục cần tạo như hướng dẫn sau:
 1. Điền tên danh mục
 2. Chọn danh mục cha/ Loại (Danh mục cha/Loại à Danh mục con/ Cấp)
 3. Chọn “Trang chủ” và đánh số “Thứ tự” nếu muốn hiển thị trên menu chính hoặc trên giao diện trang chủ.
 4. Chọn “Menu chính” và đánh số “Thứ tự” nếu muốn danh mục hiển thị ở Menu chính theo số thứ tự.
 5. Chọn “Menu chân trang” và đánh số “Thứ tự” nếu muốn danh mục hiển thị ở Menu dưới chân trâng theo số thứ tự.
 6. Chọn “Menu trái” và đánh số “Thứ tự” nếu muốn danh mục hiển thị ở Menu trái theo số thứ tự.
 7. Chọn “Kiểu liệt kê trong danh mục”.
 8. “Giới hạn bài xuất hiện” của danh mục tuỳ theo thiết kế chọn giới hạn để hiển thị cho phù hợp.
 9. Chọn “Kích hoạt”, nếu không tích vào ô này, danh mục được thêm nhưng trong tình trạng Khóa (Chưa hoạt động).
Vào Tab Thông tin danh mục (Không bắt buộc điền thông tin): Điền nội dung giới thiệu của Chuyên mục vào đây. 
 1. Chọn “Ảnh đại diện cho danh mục”
 2. Chọn “Icon” cho danh mục (nếu có)
 3. Khi muốn link từ chuyên mục này tới chuyên mục khác người dùng có thể đặt Hyper link để liên kết. Copy đường dẫn URL đích đến của Danh mục vào ô Hyper link (nếu có).
 4. Nếu trong bài viết có Video người dùng đặt đường đẫn URL để dẫn file.
 5. Điền Tên video giới thiệu (nếu có)
Khi admin đang ở trang chủ của website, sau khi đăng nhập sẽ thấy hiển thị nút “Sửa nhanh”“Cập nhật thông tin” dưới mỗi chuyên mục. Admin có thể trực tiếp sửa nội dung của Chuyên mục khi click vào những nút này.
 
Vào Tab Nội dung: Điền nội dung của chuyên mục (nếu có)
Vào Tab SEO
 
Điền Tiêu đề, Mô tả, Từ khóa của chuyên mục. Cách điền nội dung tương tự mục Tạo bài viết.
 
Kết thúc tạo danh mục, nhấn “Tạo mới” – Danh mục được tạo hoặc nhấn “Hủy” – Hủy thao tác này.
Về đầu trang